Hluboká nad Vltavou


Osadní výbor.

Ve dnech 5. - 6. října proběhly v obci Munice volby do zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou a zároveň také volby do Osadního výboru obce Munice. Voleb do OV se zúčastnilo 80 voličů, platných hlasovacích lístků bylo 76.

Výsledky voleb: Bělohlav Petr..............59 hlasů

                        Svobodová Dana.........51 hlasů

                        Pečenka František.......48 hlasů

                        Sulek Miroslav.............43 hlasů

                        Pirglová Zdeňka..........39 hlasů

                        Čejka Jiří......................30 hlasů

                        Kaska René...................24 hlasů

                        Pruherová Jana .............20 hlasů

                        Čejková Magdalena.........12 hlasů

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roce 2014 byli řádnými členy Osadního výboru obce Munice zvoleni:

Dana Svobodová ( předsedkyně OV)

Petr Bělohlav

Jan Novák

René Kaska

Miroslav Sulek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V roce 2011 byli řádnými členy Osadního výboru Munice jmenováni :

Dana Svobodová (předsedkyně OV)

David Krzok

Jan Novák ml.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členy osadního výboru obce Munice byli v roce 2006 v  řádných volbách zvoleni:

Dana Svobodová, předsedkyně OV ( působila také jako členka Zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou - 2006 - 2010)

Marie Gabrielová

Vít Hampl

František Pečenka

Jan Novák.

Osadní výbor na svých jednáních připravuje především investiční akce v obci, následně přijatá rozhodnutí o plánovaných akcích realizuje, v součinnosti s Městem Hluboká nad Vltavou. realizovány byly tyto akce:

- generální rekonstrukce autobusové zastávky

- vybudování chodníku podél silnice na Zahájí

- rekonstrukce kanalizace na monolitu

- zajištění sečení a údržby travních ploch v obci

- vybudování historické studny na návsi

- vybudování chodníku a lávky u bývalé prodejny potravin

- osazení travnaté plochy u restaurace ozdobnými sloupky ) zábrana proti nevhodnému parkování)

- osvícení kapličky

- generální rekonstrukce silnice na monolitu

- výměna oken v objektu munické restaurace

Hlavním investičním záměrem pro rok 2009 bude rekonstrukce střechy kapličky a vybudování osvětlení podél cyklostezky. K realizaci osvětlení je nutné dořešit právní náležitosti s majiteli pozemků podél cyklostezky.