Hluboká nad Vltavou


Rozpočet obce Munice na rok 2013

22.01.2013 16:00
       
  PŘÍJMY    
  Zůstatek z rozpočtu r. 2012 292 174,-  
  Rozpočet r.2013 259 800,-  
  CELKEM 551 974,-  
       
  VÝDAJE    
  Hokejbal 12 000,-  
  Sečení 40 000,-  
  Vánoční strom 8 000,-  
  Dětský den 10 000,-  
  Hasičárna WC (voda, odpady) 80 000,-  
  Hasičárna kanalizace a vodovod 60 000,-  
  Čekárna chodník (oprava) 20 000,-  
  Vývěska 15 000,-  
  Prořezávka stromů náves 6 000,-  
  Mimořádné výdaje 30 000,-  
  Křovinořez 7 000,-  
  Odměna pro předsedu OV (600,- Kč / měs) 7 200,-  
  VO v obci 40 000,-  
  Osvětlení cyklostezky II.etapa 216 774,-  
  CELKEM 551 974,-  
       
       
  Zdůvodnění nedočerpání rozpočtu 2012:    
  Zůstatek z rozpočtu 2012 vznikl neuskutečněním akce "Osvětlení cyklostezky"    
       
       
       
  Za OV Munice, předsedkyně Dana Svobodová    

 

—————

Zpět