Hluboká nad Vltavou


Rybníky v obci Munice

11.04.2019 22:55

Vážení spoluobčané, dovolte mi vás informovat o významné akci, kterou jste určitě všichni zaznamenali - oprava a odbahnění munických rybníků. Tato akce pozitivně přispěla k zlepšení vzhledu naší obce.Zde jsou základní informace.

V období únor až srpen 2018 byla realizována akce "Oprava a udržovací 
práce rybníků p.č. 4, 5, 44/1 a 282/1 v k.ú. Munice." Došlo k odbahnění 
rybníků a rekonstrukci hrází. 

Celkové náklady byly 7 184 055,26 Kč vč. DPH. 

Dotace z Ministerstva zemědělství byla ve výši 4 721 000 Kč. 
V souvislosti s akcí byla vybudována lávka u rybníka Návesní Dolní za 30 
249,36 Kč vč. DPH. 

Nad rámec projektu došlo ke zvětšení plochy kamenného záhozu na hrázích 
rybníků Návesní Dolní, Návesní Horní a Zanedbaný za 241 655,15 Kč - 
placeno z prostředků osadního výboru. 

Fotografie, které dokumentují rybníky před zahájením akce, průběh realizace odbahnění a oprav i konečný výsledek najdete ve fotogalerii - menu vlevo.

 Dana Svobodová, předsedkyně OV Munice

—————

Zpět